Alminnelig timepris

Vi opererer med veiledende timepris fra kroner 1500 eks. mva. Timeprisen vil variere alt etter sakens art, omfang og tidsforbruk. Beregningen av medgått tid skjer med utgangspunkt i minstebelastning på 15 minutter.

Straffesaker

Etter norsk rett har man krav på å selv velge hvem man vil ha som forsvarer i en straffesak. I mange tilfeller vil du ha krav på forsvarer dekket av det offentlige. Dette gjelder dersom du er tiltalt i en straffesak og må møte til hovedforhandling, eller blir pågrepet og pågripelsen blir opprettholdt i mer enn 24 timer. Du kan også ha krav på forsvarer betalt av det offentlig som siktet under etterforskning av en straffesak.

Fri rettshjelp

Etter lov om fri rettshjelp kan klienten for visse type saker ha krav på hele eller deler av advokatens honorar dekket, dersom klienten ikke har for høy inntekt eller formue. Vi vil bistå deg med å undersøke om du har krav på fri rettshjelp før undertegnelse av oppdragsavtalen.