Advokat

Shayantini Moorthy ble uteksaminert fra det juridisk fakultet i Oslo i 2009. Hun fikk advokatbevilling i 2014 og etablerte deretter advokatfirmaet Moorthy AS det samme året.

 

I tillegg til norsk behersker Shayantini Moorthy Engelsk og Tamil.

 

Shayantini Moorthy er medlem av Advokatforeningen og Forsvarergruppen av 1977.