ව්‍යවස්ථනුකූලව ඔබට තිබෙන අයිතිය සුදුසුකම් ලත් අයෙකු ගෙන් ඉටුකර ගන්න

මූර්ති AS නීති ආයතනය 2014 වසරේදී නීතිඥ ශයන්තිනි මූර්ති විසින් පිහිටුවන ලද්දකි.

 

සියලුම වර්ගයේ නඩු සඳහා නීතිමය සහාය දීමට මෙයට හැකියාව පවතින අතර අපරාධ නීතිය සහ පවුල් නීතිය (ළමා සුබසාධන) පිළිබඳව ක්‍රියාකීරීමේ සුවීශේෂි දක්‍ෂතාවක් මෙම සමාගම සතුව ඇත.

අපගේ අවධානය යොමුවනුයේ සමස්ථ ක්‍රියාදාමය පුරාම සේවාදායකයා අත් නොහැර නීතිමය ආරක්ෂාව සැපයීම කෙරෙහිය.

උසස් වෘත්තිමය නිපුනතාවයකින් යුතුව, සේවාදායකයා හට සමීපව සම්බන්ධ වෙමින් ආරක්ෂාව පිරිනැමීම මූර්ති නීති ආයතනයට කළ හැකිය.

ඔබට අපේ සහය අවශ්‍ය වේනම් කරුණාකර අප අමතන්න.