REALISER DIN GRUNNLEGGENDE RETT MED KVALIFISERT HJELP

Advokatfirmaet Moorthy AS ble etablert i 2014 av advokat Shayantini Moorthy.

Firmaet kan yte juridisk bistand i alle type saker, men har god kompetanse innen strafferett, familierett og barnevernsrett.

Vårt fokus er å ivareta klienten gjennom tett oppfølging under hele saksgangen. Som et lite firma kan vi tilby høy faglig kompetanse, samt et nært samarbeid og trygghet for våre klienter.

Ta kontakt dersom du trenger bistand!